Kommundirektörens miss ska granskas externt

Under tisdagen var kommunstyrelsen i Strömstad samlad för att få en redogörelse om hanteringen av räddningschefen som köptes ut. Vid mötet fattades beslut om att nagelfara hanteringen ytterligare i en extern revision.