Kommunalt krav från två håll: "Ta bort Pråmen"

Framtiden för Pråmen är fortfarande oviss. Tekniska nämnden beslutade 21 mars att Stationskajen ska rivas och Pråmen sägas upp från sin plats. Samtidigt föreslår kommunens plan- och byggavdelning i sin nämnd att besluta om ett föreläggande att ta bort Pråmen från piren.