Klubbat: Tjärnö marina laboratoriums framtid säkrad

Nu är beslutet taget. Framtiden för Tjärnö marina laboratorium är säkrad, då Göteborgs Universitet fortsätter vara huvudman. Men universitet lämnar forskningsstationen Kristineberg, och nu ska dialog ska föras med Research Institute of Sweden (RISE) om ett övertagande av stationen på Skaftö.