Karin Egerup tar ansvar för Strömstads krisberedskap

Frågorna om beredskap och civilförsvar är högaktuella för Sverige. Strömstads Krisberedskapssamordnare Karin Egerup för tät dialog med Försvarsmakten och räknar med fler militära övningar i skärgården.
– Det kommer vi att få se ganska snart. Där kan vi också säga till allmänheten att det inte är något att oroa sig över, säger hon.