Känsliga personuppgifter om barn och elever läckte ut på kommunens sajt

Under flera timmar låg uppgifter om elever i Strömstads kommun ute på kommunens sajt. Uppgifterna rörde bland annat avstängningar från skolan, utredningar och placering i familjehem. Ett misstag i samband med uppdatering av it-systemet gjorde att uppgifterna läckte ut.