Kabeldragning pågår för vindkraftspark i Strömstad

Just nu pågår aktivitet inför byggandet av vindkraftsparken Femstenaberg i Strömstad. Kabeldragning genomförs i Skee.
– Tanken är att vindkraftverken ska vara monterade i slutet av augusti, säger projektledare Anton Svensson på Rabbalshede Kraft.