Ingalill Sundhage Chefredaktör
Ingalill Sundhage Chefredaktör Bild: Lasse Edwartz

Ingalill Sundhage: Tydlighet är viktigast i omgörningen

Över tid har mycket hänt i såväl tillverkning som utseendet och innehåll förändrats. Från blysättning till datorisering, från stora fullformatsidor till små, tabloider och från världsnyheter till mer lokala spörsmål.

ANNONS

Nu är det dags igen.

För att finnas kvar på marknaden behöver en produkt utvecklas och även om tidningsläsare i allmänhet gärna vill ha det man är van vid, brukar förändringar i såväl utseende som innehåll landa väl när man väl vant sig. Förändringarna görs nämligen med syftet att tidningen ska bli mer attraktiv och mer lättläst.

Den här gången är förändringarna inte så stora som när Strömstads Tidning gick från fullformat till tabloid. Vi har fokuserat på att göra det mer tydligt vad artikeln handlar om genom att ha ett ingångsord som berättar det. I början av varje text ska det framgå vilket ämne som dryftas och var i världen detta sker.

ANNONS

Innehållsligt fortsätter vi med att satsa på den lokala journalistiken förstås. Men Maja Nilsson, som finns i Uddevalla, har också fått i uppdrag att ha extra bevakning på regionen och då framför allt sjukvårdsfrågorna, spörsmål som verkligen lyfts fram i Strömstad det här året och som engagerat såväl politiker som allmänhet.

Sajten, som inte alls har så många år på nacken som papperstidningen men som växer hela tiden, förbättras också. Eftersom det är samma varumärke men olika plattformar vill vi att man ska känna igen sig oavsett var man är och läser. Och så har vi skalat av sånt som inte är innehåll i syfte att det ska bli lättare att hitta på sajten jämfört med i dag. Vi kommer till exempel att samla allt som rör ekonomi och näringsliv och lägga det under en och samma avdelning och vi gör samma sak med hälsa och konsument.

Som bekant är det mode i det mesta nu för tiden, så också inom det journalistiska formspråket - layouten. För vår del så rör vi oss från skrikiga fåordiga rubriker till ett mer sobert och sparsmakat tilltal. Ett nytt typsnitt är fött i och med den här förändringen och de som skapat rubrikbokstäverna beskriver typsnittet som en förening mellan det gamla och klassiska och ett modernt och sirligt tilltal.

ANNONS

Däremot behöver ingen oroas över att läsbarheten försämras i det vi kallar för brödtext i artiklarna. Den är nämligen densamma, både i form, mellanrum och storlek.

ANNONS