"Information är till för att lugna – inte skrämma"

KD-politikern Rose-Marie Fagerberg anser att Strömstads kommun borde informera tydligare om skyddsrummens status i händelse av väpnat angrepp. Peter Dafteryd, krisberedskapssamordnare, menar i sin tur att frågorna kan skapa onödig oro bland befolkningen.