Idefjordens trösklar fortsatt på bordet – Norge ger inte upp om sänkning

Förslaget om en gränsöverskridande miljökonsekvensutredningen för Idefjorden blev till politiskt sprängstoff i Strömstad. Norges transportminister Jon-Ivar Nygård (AP) kommer att driva frågan vidare för att i framtiden bygga ut för industrin i Halden. Trots att Sveriges regering sagt blankt nej.
– Vårt önskemål är att enas med svenska myndigheter, säger han.