Hur ska gymnasielagens ungdomar få jobb?

Kommundirektör Mats Brocker ska undersöka möjligheten att hjälpa ungdomar som befinner sig i Strömstad med stöd av den så kallade gymnasielagen att få fasta eller i alla fall tvååriga anställningar. En oenig kommunstyrelse gav uppdraget i onsdags på initiativ av Feministiskt Initiativ (FI).