Hotell och bostäder planeras i ny stadsdel på Källviken

Planer finns på att bygga om Källvikens kursgård på vägen mot Capri till en större hotellanläggning och samtidigt bygga ett område med flerfamiljshus och radhus på andra sidan om Caprivägen. Området byter, om planerna genomförs, karaktär från naturområde till stadsmiljö. På måndag är det informationsmöte i Stadshuset om planerna.