Hotas av nedläggning – framtiden för Tjärnö utreds igen

Framtiden för Tjärnö Marina Laboratorium ligger än en gång i stöpsleven. En ny utredning har i uppdrag att finna fler huvudmän till forskningsstationerna på Tjärnö och Kristineberg. Annars måste en av dem läggas ner. Tjärnös stationschef Kerstin Johannesson säger att en nedläggning vore ”ett förfärligt tapp för universitetet”.