Hoppas på längre avtal – och mer hälsa i nya ”Hälsans hus”

Strömstads kommunalråd Kent Hansson hyllar bygget av nya särskilda boendet. Parallellt fortsätter dialogen med NU-sjukvården om avtalet för specialistsjukvården i Pilen 5, gamla sjukhuset i Strömstad.
– Vi måste ha ett mer långsiktigt tänk än bara ett år åt gången, säger han.