"Hemvändare är en fantastisk målgrupp"

Strömstad behöver marknadsföra sig som en boplats och etableringsplats för att locka hit både hemvändare och nyinflyttade. Det menar kommundirektör Mats Brocker som ser inflyttningen som en av de viktigaste frågorna för Strömstad.
– Det är min huvudfråga just nu, och vi har ett jätteansvar att leda och driva arbetet att locka hit nya Strömstadsbor, säger han.

ANNONS

13 277 personer kallade sig Strömstadsbor i slutet av 2021. Under förra året ökade befolkningen med 33 personer, och kommunens mål om att vara 15 000 invånare 2030 närmar sig. För att uppnå målet krävs det att en positiv inflyttning sker och just hemvändare är de som är mest sannolika att flytta tillbaka.

– Hemvändare är fantastiska, de är bra ambassadörer för Strömstad när de inte bor här och de vet vad de kan få. Ofta kan de få med sig vänner som flyttar hit, säger Mats Brocker.

Att marknadsföra Strömstad och dess arbetsmarknad är en prioritet menar Mats Brocker. Han nämner företaget Nexans i Halden som söker ingenjörer som är en kort pendling bort, och en gränshandel som skriker efter timanställningar. Att kommunen har satsat på vuxenutbildningar och utveckling under pandemin när arbetslösheten sköt i höjden ser han som positivt, och bäddar för mer kompetens framöver både i företag och på arbetsplatser.

ANNONS

Hemvändare är en fantastisk målgrupp för de vet vad det innebär att bo här. De vet vad man får om man flyttar till Strömstad

– Vi måste utveckla företag och etablera andra företag än bara gränshandelsföretag och inom turismnäringen. Även om jag tror att de två grenarna kommer vara väldigt dominerande framöver också så behöver vi göra dessa ännu bättre. Men vi behöver annat också.

Där kan hemvändarna spela en stor roll tror han.

– Hemvändare är en fantastisk målgrupp för de vet vad det innebär att bo här. De vet vad man får om man flyttar till Strömstad.

Boende och jobb är det man behöver för att flytta till en ny stad. Båda de två delarna kan Strömstad utveckla och marknadsföra menar Mats Brocker.

– Strömstad har nu, efter många års torka, äntligen fått i gång bostadsbyggandet ordentligt. Nu gäller det att det blir framgångsrikt och vi behöver nu sätta ännu mer fart på etableringsmöjligheterna för att kunna skapa fler arbetstillfällen. Vi behöver jobba med att få intäkter, vi behöver fler skattebetalare och därmed fler hemvändare.

I Strömstad pågår flera byggprojekt parallellt. I det nya Hedelinhuset blir det runt 40 lägenheter, i lägenhetshuset på "Magistern" i centrala Strömstad kommer 27 nya lägenheter att erbjudas, och i Myren pågår bygget av över 250 lägenheter.

Charlotta Mellander, expert på städer och regional utveckling, har i en tidigare artikel i Strömstads Tidnings artikelserie om hemvändare sagt att det kan vara bra för kommuner att arbeta mer aktivt för att locka tillbaka hemvändare genom att höra av sig till de som flyttat och höra vad som krävs för att de ska kunna flytta tillbaka.

ANNONS

Jobbar Strömstads kommun på det viset?

– Vi behöver bli skickligare på det, att jobba med intäktssidan. Det är en aktivitet. Att stå på mässor och informera i Strömstad är en aktivitet, att köra information i helgbilagor i storstadstidningar är en annan, det gäller att hitta "success-stories". Men det är en bra aktivitet som du beskriver.

Tänk om vi kunde få några av de stora IT-jättarna i Göteborg att lägga en teknikhubb här uppe, för att kunna erbjuda ett fantastiskt boende och ett fritids- och föreningsliv med modesta hyror

Hur säljer ni in Strömstad?

– Jag tror inte vi aktivt säljer in Strömstad. Folk flyttar hit ändå, i viss begränsning. Nu behöver vi ha en större inflyttning. Då behöver man bostäder och då behöver man jobb. Där kan kommunen skapa bättre förutsättningar. Samtidigt behöver vi jobba med marknadsföring, och från kommunens sida är man inte van att tänka i de termerna, säger Mats Brocker.

För ett par år sedan var lärare och elever från Strömstad på bokmässan och de var klädda i blå tröjor med texten ”Sveriges viktigaste jobb på Sveriges vackraste plats”.

– Det genomslaget vi fick genom att göra en lite udda grej var helt fantastiskt. Alla vet inte om var Strömstad ligger, alla vet inte om den pärlan vi är. Men de som vänder hem vet ju vad det är för något, det är därför de flyttar tillbaka.

ANNONS

Många hemvändare tidningen har pratat med kan arbeta hemma på distans. Hur ser kommunen på den arbetsmarknaden med hemmajobbare?

– Det är en utvecklingsfaktor som är jätteviktig. Tänk om vi kunde få några av de stora IT-jättarna i Göteborg att lägga en teknikhubb här uppe, för att kunna erbjuda ett fantastiskt boende och ett fritids- och föreningsliv med modesta hyror. Att få något man inte kan få i Göteborg, för en rimlig peng.

Han nämner att en teknikhubb hade skapat möjligheter.

– Men då måste man hitta mark, byggnader och möjligheter att skapa det, och framför allt så krävs det ett samarbete. Jag jobbar ganska intensivt med detta. Där måste vi knacka dörr, sådant kommer inte av sig självt.

Har man en anknytning till en stad är det både mer troligt att man flyttar dit, och också enklare då man kan ha ett kontaktnät och man vet vad man får. Att göra Strömstad känt och sticka ut från konkurrensen är viktigt, menar Mats Brocker.

– Därför gäller det att göra Strömstad känt för dem som inte har en anknytning hit. Vi måste visa det vi har. Det vi har är väldigt bra; vi är en stad, vi har havet mitt i centrum och vi har E6:an runt hörnet. Vi ligger också vid EU-gränsen och vi har Skandinaviens vid sidan av Mälardalen) största arbetsmarknad 20 minuter bort där vi har universitet och företag, säger han och tillägger.

ANNONS

– Där gör vi mycket ihop med våra norska grannkommuner, det kan bli bra men man måste vara två för att dansa tango. Det handlar om en gemensam arbetsmarknad och en gemensam näringslivsetableringszon. Vi måste tänka tillsammans, säger Mats Brocker.

LÄS MER: Familjen bytte Stockholm mot Strömstad: ”En flytt hade inte gått innan pandemin”

LÄS MER: Mäklare i Strömstad om hemvändare: ”En coronatrend”

LÄS MER: Adam och Fanny har kvar sina Stockholmsjobb - men bor i Strömstad

LÄS MER: Johan lämnade Göteborg för Strömstad: ”Hade inte tänkt att jag skulle flytta tillbaka”

LÄS MER: Victoria Petersson: Varför återvänder folk till Strömstad?

LÄS MER: Experten: "Mer troligt att flytta till kvinnans hemstad"

ANNONS