Hårdare regler för bönder nära den norska gränsen

I augusti införde Norge stramare regler för de bönder som driver jord- eller skogsbruk på båda sidor av gränsen till Sverige.