Gångbro ska rivas vid Myren: ”Livsfarligt om det faller”

Den gamla Electroluxbyggnaden står inför rivning för att göra plats för ett nytt hotell men saneringsfrågan är ännu inte avgjord. Gångbron över Trädgårdsgatan bedöms nu dock vara en säkerhetsrisk och ska därför rivas efter nya besked från miljö- och byggnämnden.