Från liv och rusch till stillhet och igenväxta ängar

Det är stilla numera när man kliver iland på den stora träbryggan vid Blötebogen. Inga större folkmassor brukar hasta av Kosterbåten. Annat var det på Tärnans tid.

Redan kund?Logga in här