Frågetecken men inte stopp för hyresrätter på Filjestad

I våras skulle marken vid Filjestad röjas för nya hyresrätter. Men det tog tvärstopp. Förklaringen var att lantmäteriförrättningen som ska ligga till grund för ett tomträttsavtal inte var klar. Nu kan det börja röra på sig igen.