Fortsatt biltrafik på Skolgatan – blir inte gågata i Strömstad

Miljöpartiets förslag om att göra Skolgatan vid Stadsparken bilfri röstades ner vid tekniska nämndens senaste sammanträde. Ordförande Ulf Gustafsson (S) delar inte MP:s uppfattning om att biltrafiken i centrum försämrar Strömstads attraktivitet.
– Jag tycker att det fungerar ganska bra, säger han.