Försurning kan göra att tångbälten slits sönder

En försurad havsmiljö kan göra att alger och tång växer snabbare. Men nu visar en ny studie, utförd vid Tjärnö marina laboratorium, att den snabba tillväxten riskerar att få allvarliga följder för kustnära ekosystem.

ANNONS
LocationTjärnö||

Klimatförändringarna leder till att koldioxidhalten i havet ökar och att pH sjunker. Havsvattnet blir surare. Det finns studier som pekar på att havsförsurningen kan ha positiva effekter på alger och tång eftersom de kan använda det extra tillskottet av koldioxid för att öka sin fotosyntes och därmed växa snabbare.

Alexandra Kinnby, huvudförfattare till artikeln, är forskare och verksam vid Tjärnö marina laboratorium. Hon såg dessutom en mer oväntad effekt när hon utsatte blåstång för ett framtida havsförsurningsscenario.

– Tillförsel av koldioxid gynnade tångens tillväxt, vilket har visats hos en del arter tidigare. Det vi såg var dock att algerna blev större sett till yta men inte till vikt. Det ledde till att vi gjorde ett hållfasthetstest som visade att algerna gick sönder betydligt lättare. Detta var vårt mest överraskande resultat, och så vitt vi vet har det inte visats tidigare i alger, säger Alexandra Kinnby.

ANNONS

Studiens viktigaste upptäckt är att tången blir väldigt mycket skörare och lättare bryts sönder i en försurad havsmiljö. I kombination med att starka vindar och stormar förväntas bli vanligare i klimatförändringarnas spår, ökar det risken för att hela tångbälten kan trasas sönder och svepas bort.

– Förhoppningsvis kommer våra resultat göra att man får upp ögonen för att klimatförändringar även kan ha negativa effekter på vanliga, men mycket viktiga, arter i våra ekosystem, säger Alexandra Kinnby.

ANNONS