Förslaget: Gångbro i Strömstad ska rivas – och få ett ansiktslyft

Tekniska nämnden planerar för rivning av Hjälpebron i Strömstad. Tanken är att bron ska få ett ansiktslyft och stå klar till sommaren 2025.