Förslag till kompromiss om Skeppsbroplatsen

Miljöpartiet har lagt fram en motion med förslag på hur Skeppsbroplatsen kan göras mer tillgänglig som allmän plats, men fortfarande behålla sin funktion som parkering. – Vi ser det som en ganska enkel lösning, säger Andreas Nikkinen (MP).