Förskola på Koster till våren – önskar sportklubbens lokaler

Under våren kommer de yngsta barnen att erbjudas pedagogisk omsorg på Koster. Men än så länge står man utan lokal. Önskemålet att få hyra delar av tidigare Kosters skola har fått nej från kommunen.
– Jag personligen kan uppleva att de motarbetar oss, säger Teresa Häggdahl, ordförande i den ideella skolföreningen.