Förändrade fartbegränsningar runt Strömstads hamn

De är många år sedan som fartygstrafiken gick utanför oljekajen. Fartbegränsningarna i området har därför setts över och justerats efter beslut från länsstyrelsen. Vissa områdena blir mindre, och andra fartbegränsningar försvinner helt.