Flera varningar för älg på E6

Under måndagen kom flera varningar om älgar på fel sida viltstängslet längs E6 genom Tanum och Strömstad.
– Vi vet inte om det rör sig om en eller flera älgar, som folk ringer in om, säger Mats Olsson, vägtrafikledare på Trafikverkets ledningscentral i Göteborg.