Fler ska få plats på korttidsboende i Strömstad

Korttidsboendet Udden i Pilen 5 (gamla sjukhuset) ska i framtiden kunna variera antalet boende mellan 8 och 14 personer. Det beslöt socialnämnden vid sitt novembermöte.