Fler ledamöter i politiken väcker reaktioner: ”Konstig signal”

Från fyra till fem ledamöter. Nu utökas antalet politiker i kommunstyrelsens arbetsutskott med en SD-politiker och Miljöpartiets Andreas Nikkinen är kritisk till beslutet att utöka kostnaderna för den politiska organisationen i tuffa ekonomiska tider – Kent Hansson (S) svarar på kritiken.
– Vi inrättar en ledamot till för att det behövs och för att alla ska få den insyn i de ärenden som tas upp, vilket de har rätt till, säger han.