Filjestadstomten ligger kvar i malpåsen tills vidare

Det omdiskuterade bostadsprojektet på Filjestad på Sydkoster blir kvar i sin malpåse. Ska det byggas behövs en detaljplan och kommunen är i nuläget inte beredd att lägga tid och pengar på en sådan.
– I närtid har vi inga medel för att ta fram en detaljplan, säger Kent Hansson (S).