Filjestadsprojektet dött: "Vi står på ruta noll"

Planen för bostadsbygge på Filjestad är död. Kommunen har lämnat negativt förhandsbesked och Sandro Arcari, som planerade lägenhetsbygge, är inte längre intresserad. Lars Tysklind (L) hoppas att Strömstadsbyggen lyfter frågan igen.