Färre fickstölder men fler källarinbrott under pandemin

Fickstölderna har minskat drastiskt sedan två år tillbaka. Under samma tid har antalet källarinbrott och skadegörelse ökat. Två exempel på hur brottsligheten tydligt har påverkats av pandemin.
– Vi har sett en stor ökning av skadegörelser, berättar Lars Eckerdal, chef för polisområde Fyrbodal.