Färre ansökningar om hemtjänst för fritidsbor

M, KD och SD vill tillfälligt ändra i socialtjänstlagen så att kommunerna i landet inte har skyldighet att erbjuda hemtjänst till fritidsboenden under pandemin. När tidningen per telefon når Kristdemokraternas gruppledare i Strömstad för en kommentar, anser han att saken är färdigdiskuterad.

Redan kund? Logga in här