Eva Marie Rödström ny ordförande i Strömstad Naturskyddsförening

Med rötterna i havet tar Eva Marie Rödström på sig manteln som ny ordförande i Strömstads Naturskyddsförening. En förening som i dagsläget har flera stora naturfrågor att sätta sig in i. Idefjordströsklarna, muddringen i Fredrikstad och Kålviksprojektet är några av de frågor som ligger och bubblar i kommunen.