Dispens från strandskyddet för kuststig i Hällekind

En planerad kortare vandringsled längs norra delen av Hällekind, strax utanför Strömstad, får dispens från strandskyddet. Det har miljö- och byggnämnden beslutat.