Detaljplan för Stensvik ratas – för andra gången

I flera år har boende på Stensvik vänt sig mot kommunens detaljplan för nya husbyggen i området. Nu har ärendet varit uppe för andra gången i mark- och miljödomstolen som ger avslag – till förmån för hasselsnoken.