Det är i Skee Strömstad kommer att växa framöver

Eva Johannessen valde bort pendling efter många år och slog sig ner i Skee. Efter 30 år med egen butik i Trollhättan flyttade hon företaget till Skee, några kilometer utanför tätorten.
– Något mindre, men vi har ett lugnare liv, säger hon och rosar naturen runt butiken.