Därför står vindkraftverken stilla på Femstenaberg

Rabbalshede Kraft satsar i Strömstad och en nybyggd vindpark står färdig vid Femstenaberg. Men vindkraftverken snurrar ännu inte.
– Planen har skjutits fram lite, men nu är vi snart igång, säger Tobias Nylander.