Därför har blåmusslorna försvunnit från västkusten

Antalet blåmusslor i svenska västkustens grunda vatten har minskat drastiskt de senaste 10-15 åren. Rapporter och studier visar att klimatförändringar kan vara anledningen.