Campinggästerna om skelettfyndet i Strömstad

I flera timmar var polisen på plats på Lökholmen under söndagen. Detta efter att misstänkta mänskliga kvarlevor hittats i en bäck bredvid campingen. Frågetecknen är nu många bland campinggästerna i området.
– Vi har aldrig varit med om liknande förr. Det här är en fin och lugn camping, säger en campinggäst.