C vill leta lösningar för att ha kvar rehabbassängen

Rehabbassängen är en given verksamhet i det tänkta Hälsans hus i sjukhusfastigheten. Det menar Centerpartiet som i en motion vill se att kommunen aktivt agerar för att hitta en lösning så bassängen kan fortsätta finnas kvar.