Brorenovering stänger Norra Hamngatan

Norra Hamngatan stängs av från 27 februari till 1 mars på grund av renovering av Julia Taubes bro.

ANNONS
LocationStrömstad||

Enligt kommunens hemsida ska brons balkar och överliggande träddäck bytas ut och en kran kommer därför blockera gatan.

Gång- och cykelvägen på södra sidan av gatan stängs också av vid bron och gående och cyklister hänvisas till andra sidan, mot fastigheterna.

Redan nu är arbetet igång. Det är begränsad framkomlighet på Södra Hamngatan på grund av arbetsfordon.

Kommunen skriver att man får välja andra vägar istället för Norra Hamngatan när den stängs av med undantag att räddningsfordon kan komma förbi om det behövs.

ANNONS