Boendestöd gratis i många kommuner - men kan kosta i Strömstad

I både Strömstad och Tanum kan det kosta för den som behöver utnyttja boendestöd. I Tanum är det gratis för personer under 30 år, men inte i Strömstad.
– Våra avgifter är inte åldersrelaterade, det är lika behandling, säger Blagica Strojmanov, enhetschef bistånd.

ANNONS
LocationStrömstad||

Det är tidningen Hem&Hyra som i sin kartläggning har sett vilka kommuner i Västra Götaland som erbjuder gratis boendestöd till de som behöver. 15 av 49 kommuner tar betalt för boendestöd, dit räknas Strömstad och Tanum.

I Strömstad är det 40 personer som har boendestöd, och i Tanum 20 stycken. Om en person är i behov av boendestöd är det alltså olika villkor för olika kommuner. Något som beror på att kommunerna tolkar socialtjänstlagen olika och har laglig rätt att ta betalt för boendestöd. Summan kan variera från 0 eller 250 kronor upp till 2 125 kronor, detta baseras på ens inkomst.

ANNONS

Kommuner som inte har någon avgift för boendestöd motiverar sitt beslut med att personer som skulle behöva boendestöd kanske tvingas välja bort stödet om de inte känner att de har råd.

Det är samma beräkning som andra tjänster, som hemtjänst till exempel. Vissa kommuner har att alla får betala men vi har antingen att det är gratis eller att det baseras på ens avgiftsutrymme

Gratis upp till 30-årsålder i Tanums kommun

I Tanums kommun är det ett 20-tal personer som använder boendestöd. Ann-Christin Widen är ekonom och avgiftshandläggare vid Tanums kommun och berättar att det är gratis med boendestöd för personer under 30 år. Sedan tillkommer en avgift, som baseras på personens inkomster och utgifter och vilket avgiftsutrymme de har. Maxbeloppet är 2 125 kronor, men det finns inget minimibelopp säger Ann-Christin Widen.

– Det är samma beräkning som andra tjänster, som hemtjänst till exempel. Vissa kommuner har att alla får betala men vi har antingen att det är gratis eller att det baseras på ens avgiftsutrymme.

Även nästa år kommer det vara gratis boendestöd för personer under 30 år i Tanum.

Avgiften i Strömstad kan bli 0 kronor

Pia Tysklind är ordförande i socialnämnden i Strömstad och vet att avgiften för boendestöd åtminstone funnits sedan 2006. Att de som har en inkomst måste betala för tjänsten tror inte Pia Tysklind har medfört att färre använder tjänsten.

– Vi ser ju att många använder det, säger Pia Tysklind.

Avgiften baseras på personens inkomst, så finns ingen inkomst behöver personen inte heller betala för boendestöd. Kommunen nekar ingen boendestöd om de inte har en inkomst.

ANNONS

– Har personen för låg inkomst kan vi inte ta ut en avgift, säger Blagica Strojmanov, enhetschef bistånd.

Olikt Tanums kommun så är det inte gratis för personer upp till 30 år.

– Våra avgifter är inte åldersrelaterade, det är lika behandling, säger Blagica Strojmanov.

Om avgifterna kan göra så att personer väljer att tacka nej till boendestöd har Blagica Strojmanov ingen kännedom om.

– Det är inget jag hört, men det finns alltid en risk med avgifter att personer väljer att tacka nej till stöd. Bland äldre kan vi se att de ofta är kostnadsmedvetna och väljer att tacka nej till stöd.

ANNONS