Blå turism måste ha ett grönt tänkande

Besöksnäringen är en del av de blå näringarna. Anders Olsson och Anette Andersson på Kustevent, som bland annat ordnar båtutflykter med olika teman, tror att framtidens turister vill ha hållbara upplevelser nära naturen. Själva arbetar de nära Naturum för att sprida kunskap och använda miljön kring nationalparken på ett hållbart sätt. Men de politiska styrmedlen kunde vara bättre utformade, säger Anders Olsson.