Betydligt färre norska fritidshusköp i Strömstad

Antalet norska kunder har minskat betydligt för mäklarna i norra Bohuslän efter att Norge stängde gränsen i mars. Men ett ökat intresse bland svenska köpare har kompenserat för bortfallet.