Beslut: Ingen neddragning på ambulansen

Det blir ingen neddragning av ambulansverksamheten i norra Bohuslän. Regionens operativa hälso- och sjukvårdsnämnd sa som väntat nej till förslaget från Nu-sjukvården.