Befolkningen i Strömstad ökade andra kvartalet 2023

Nya siffror för andra kvartalet 2023 visar att befolkningen ökade med 69 personer i Strömstad, jämfört med kvartalet innan.