Barbro lämnades ensam efter sjukresa - nu ses rutinerna över

80-åriga Barbro Reinholdsson blev avsläppt av sjukresan på fel plats och lämnad ensam i flera timmar. Joakim Möller, verksamhetschef för boende och daglig verksamhet, efterfrågar bättre kommunikation med de som sköter transporten från sjukhus.
– Även om det inte formellt är vårt ansvar så kan man tänka det vore bra att vi hade möjlighet att kolla att personen kommit fram, eller om det är en försening längs vägen, säger han.