I fyra mandatperioder var Åsa Torstensson (C) riksdagsledamot. Från 2006 till 2010 var hon infrastrukturminister. arkiv
I fyra mandatperioder var Åsa Torstensson (C) riksdagsledamot. Från 2006 till 2010 var hon infrastrukturminister. arkiv Bild: Arvid Brandström

Åsa Torstensson (C) får över 40 000 i riksdagslön – åtta år efter uppdrag

Sedan Strömstadspolitikern Åsa Torstensson (C) slutade i riksdagen har hon fått över tre miljoner kronor i inkomstgaranti – ett ekonomiskt stöd i återgången till arbetslivet. Förra året blev hon granskad av riksdagens arvodesnämnd och fick bland annat svara på varför hon inte återgått till yrket som socionom.

ANNONS
LocationStrömstad|
|

När Åsa Torstensson lämnade riksdagen hade hon varit ledamot i fyra mandatperioder. Den långa tiden i kombination med att hon var över 50 år gjorde att hon fick ta del av riksdagens mest generösa inkomstgaranti. Dessutom blev det möjliga ekonomiska stödet extra högt eftersom hon också suttit med i regeringen.

Samma år som hon slutade i riksdagen ändrades reglerna för ekonomiskt stöd för tidigare ledamöter , men hon omfattas av de tidigare. De som påbörjat sina riksdagsuppdrag efter 2014 kan som mest få omställningsstöd i två år. Medan Åsa Torstensson haft rätt till inkomst från riksdagen från att hon slutade vid 56 års ålder – och kan fortsätta nyttja det fram till att hon fyller 66 nästa år. Men det finns motkrav. Hon ska vidta åtgärder för att försöka återgå i arbete – vilka riksdagens arvodesnämnd bedömer som tillräckliga för att få inkomstgarantin.

ANNONS

Det finns exempel på när ex-ledamöter fått betala tillbaka pengar efter att ha tagit ut stödet. Senast var den tidigare Sverigedemokraten Mikael Jansson, som numera är vice partiledare för Alternativ för Sverige.

Han planerade att börja jobba som mattelärare och började därför studera matematik på Göteborgs universitet efter riksdagsuppdragen. Till en början läste han sex kurser inom ämnet, men klarade inte någon av sina tentor. Att studietakten var på halvfart och att han inte uppnådde tillräckliga resultat, var grund för återbetalningskrav på 36 000 kronor, vilket arvodesnämnden beslutade om förra året. Även Kerstin Haglö (S) har fått betala tillbaka av sin inkomstgaranti.

Inkomstgarantin ökar

I Åsa Torstenssons (C) fall har hennes inkomster från uppdrag minskat drastiskt efter år 2018. I takt med det har utbetalningarna från Statens tjänstepensionsverk (SPV), vilka handhar utbetalningarna till tidigare riksdagsledamöter, ökat.

Efter kommunvalet år 2014 valdes hon till ordförande för tekniska nämnden och var dessutom vice ordförande i det kommunala bolaget Strömstadsbyggen. När hon granskades av arvodesnämnden år 2017 kunde hon därför redovisa en inkomst på närmare 280 000 kronor från året innan. Men när det var kommunval nästa gång gick det utför för Centerpartiet i Strömstad. Partiet gick från nio till fyra mandat och de ledande posterna gick i huvudsak till Socialdemokraterna. Centerpartiet blev del av den oppositionella 16-gruppen med Lars Tysklind (L) som främsta representant.

ANNONS

När riksdagens arvodesnämnd i fjol granskade Åsa Torstenssons åtgärder för att återgå i arbete var de förvärvade summorna blygsamma – hon kunde endast redovisa en inkomst på drygt 56 000 kronor för anställningar och förtroendeuppdrag för år 2021. Samtidigt syns en rejäl ökning i utbetalningarna från SPV. Från att under mandatperioden mellan 2014 och 2018 haft en inkomst från riksdagen på cirka 25 000 kronor i månaden har hon från 2019 tagit ut en månadslön på drygt 41 000 kronor från inkomstgarantin.

Sedan hon slutade i riksdagen har hon mottagit utbetalningar på över 3 300 000 kronor från SPV. Och pengarna fortsätter rulla in. Den preliminära månadsutbetalningen till henne för 2023 uppgår till drygt 46 000 kronor i månaden, vilken kan regleras senare.

Det har gått över åtta år sedan Åsa Torstensson slutade i riksdagen, men fortfarande får hon årlig ersättning på hundratusentals kronor därifrån. (arkivbild)
Det har gått över åtta år sedan Åsa Torstensson slutade i riksdagen, men fortfarande får hon årlig ersättning på hundratusentals kronor därifrån. (arkivbild) Bild: Fredrik Karlsson

Sven Johannisson är sekreterare i riksdagens arvodesnämnd och nämnden har vid två tillfällen granskat Åsa Torstenssons åtgärder för att återgå till arbete. Granskningarna är rutinkontroller som inte sker av någon förekommen anledning, säger han. Trots Åsa Torstenssons låga arbetsinkomster de senaste åren, menar arvodesnämnden att hon vidtagit tillräckliga åtgärder för att inte behöva betala tillbaka några pengar. Det beror bland annat på att Åsa Torstensson närmar sig pensionsålder.

– Åldern på den man granskar kan ha betydelse. Den har man med sig i arbetet gällande vilka krav man tycker att man kan ställa på personen, säger Sven Johannisson.

ANNONS

Vill inte jobba som socionom

Riksdagen erbjuder tidigare ledamöter coachning för att komma tillbaka till arbetslivet. Men någon sådan hjälp har inte Åsa Torstensson tagit del av. Hon har heller inte återgått till sitt tidigare arbete som socionom, vilket hon jobbade som under 80-talet. När arvodesnämnden ställer frågor om det svarar hon att socialarbetet ändrat karaktär sedan dess och att hon inte upprätthållit sina kunskaper inom området. I samband med att hon slutade i riksdagen övervägde hon ifall hon skulle återuppta sin tidigare profession, säger hon. Men kom till slutsatsen att det var genom styrelseuppdrag och politiskt engagemang som hon skulle få sin försörjning.

– Det handlade inte om att bara komplettera med att läsa in sociallagstiftning. Yrket ser helt annorlunda ut i dag jämfört med när jag jobbade inom socialtjänsten. När jag slutade i riksdagen satte jag mig ner och tog en funderare över det. Jag tror inte att jag hade förmågan att gå in i det arbetet då. Dessutom var jag fortsatt engagerad politiskt, säger Åsa Torstensson till Strömstads Tidning.

Vid sidan av sina kommunpolitiska uppdrag arbetade hon med utredningsuppdrag åt regeringen, vilka avslutades i januari 2016. Även om valet 2018 var en stor besvikelse för Centerpartiet i Strömstad, så menar Åsa Torstensson att det inte påverkat hennes planerade sysselsättningsgrad.

ANNONS

– Jag har varit med så länge i politiken att jag är införstådd med att saker går upp och ner. Men såklart vill man aldrig att det ska gå sämre. Är man engagerad är inte drivkraften att sitta på läktaren. Man vill vara med och utveckla tankarna som man har, säger hon.

Utbetalningarna år för år

År 2014 slutade Åsa Torstensson i riksdagen. Det året tog hon ut 87 600 kronor.

2015: 290 313 kronor

2016: 317 435 kronor

2017: 318 035 kronor

2018: 321 687 kronor

2019: 493 025 kronor

2020: 504 576 kronor

2021: 502 133 kronor

2022: 497 604 kronor

Totalt: 3 332 408 kronor

Däremot menar hon att hennes politiska bakgrund kan ha legat henne i fatet när hon sökt andra styrelseuppdrag.

– När jag har intervjuats för styrelseuppdrag har jag fått sådana frågor, som hur politiskt aktiv jag är och om det går att förena. Ger man sig in i vissa uppdrag finns begränsningar, säger Åsa Torstensson.

Numera är hon inte längre ledamot i kommunstyrelsen och är heller inte med i någon kommunal nämnd.

Hon har däremot en plats i kommunfullmäktige, är aktiv i föreningsstyrelser och sitter med i styrelsen för Leader Bohuskust och gränsbygd, vilket handlar om EU-projekt för att utveckla landsbygden.

Hur mycket hon kommer att ta ut av riksdagens inkomstgaranti de kommande åren menar hon än så länge är oklart. Det beror på hur bestående hennes nuvarande uppdrag blir och om hon får nya uppdrag. Att nyttja möjligheten till inkomstgaranti har aldrig varit en självklarhet för henne, menar hon. Men att den gett henne en ekonomisk säkerhet sticker hon inte under stol med.

ANNONS

– Mina uppdrag har växlat över tid och då är det här såklart en trygghet och förmån som är otroligt värdefull. Det är en förmån som man naturligtvis ska ha respekt för, säger Åsa Torstensson.

LÄS MER: Vägen till regeringen började i ungdomsförbund för Åsa Torstensson

ANNONS