"Artskydd och skogsbruk ska gå hand i hand"

Artskyddsutredningen presenterades häromdagen och är en mastig sak på runt 1700 sidor. Ledare för utredningen har varit Strömstadspolitikern Lars Tysklind (L). Han betonar att skyddet av hotade arter är ett gemensamt ansvar, som delas av stat, myndigheter och markägare. Utredningen möttes dock av kritik från markägarorganisationer.