Ansträngt personalläge inom äldreomsorgen: "Befarar stor frånvaro"

Smittan ökar i Strömstad och inom äldreomsorgen befarar man en betydligt större frånvaro av personal framöver.
– Än så länge har vi det väldigt ansträngt, men det är hanterbart, säger Helena Lilliebjelke, Strömstads kommuns omsorgschef.