Strömstad, hamnen, centrum
Strömstad, hamnen, centrum

Strömstad växer snabbast i Bohuslän

Strömstad är den kommun i Bohuslän som vuxit snabbast under tioårsperioden 2007 till 2017. En tillväxt på 14, 4 procent gör att Strömstad är en av de kommuner i landet som växer så det knakar.

ANNONS
usernewspaperlogoutofferarrowcommentsSökSuperlokaltclockplaytwitterfacebookinstagramNotifikationerNotifikationer avNotifikationerstampenpencilusersusers outlinedclocklockdatabasecheckbox-checkedcheckbox-uncheckedlikecheck_circleexclamation-solidgrade

Flera landsortskommuner i Norrlands inland slåss mot en krympande befolkning och skev åldersfördelning, samtidigt som andra delar av landet växer och blomstrar.

I Åsele och Övertorneå kommuner reducerades antalet invånare med 14 respektive 12,4 procent under tioårsperioden, samtidig som Sundbyberg växte med hela 40, 9 procent och Knivsta med 29, 5 procent. Det visar siffror från SCB, som Dagens Nyheter publicerar.

Strömstad placerar sig, med sina 14,4 procents befolkningstillväxt, bland de kommuner i landet som växer snabbast. Jämfört med andra snabbväxande kommuner utmed Bohuskusten hamnar kommunen på en odelad första plats.

– Hittills i år ser det ut som om tillväxten bromsar in lite, men det är att faktum att Strömstad vuxit rejält under en längre tid, säger ekonomichefen Carsten Sörlie.

ANNONS

Det har inneburit att stora investeringar i bland annat skolor, förskolor, infrastruktur och reningsverk måste göras på kort tid; investeringar som först beräknas generera inkomster på sikt.

– Det är ett långsiktigt spel och en större utmaning för en kommun som växer snabbt, men det är ändå ett bra mycket bättre läge än för de kommuner som krymper.

Strömstad ligger i den region mellan Köpenhamn och Oslo som OECD pekat ut som den så kallade megaregionen "Västra Skandinavien"; en region som anses ha god potential att bli en stark, hållbar och mer inkluderande storregion, påpekar Carsten Sörlie.

ANNONS